Zlo, které je v nás

středa 8. říjen 2014 17:01

O krutosti

 

Pohádky, které mi v dětství četli nebo i vyprávěli, mě dovedly k přesvědčení, že dobro vždycky zvítězí. Jinak to nemůže být. Později mě občas napadlo, že se možná pletu, ale  já chtěla věřit, že lidstvo se skládá ze samých dobrých a slušných lidiček - až na vyjímky. Ty jsou vždycky po zásluze potrestány a taky se neprodleně polepší.

Najednou ohromeně zírám na televizní obrazovku, na které klečí oranžově oblečený muž a čeká, až bude vykonán ortel. Vedle stojící černá příšera se chystá spáchat vraždu v přímém přenosu. To přece nemůže být skutečné, říkám si. Zároveň  vím, že se pletu, ono to je skutečné a právě má být obětována lidská bytost. Pro nic. Zlo se může vymlouvat, může zdůvodňovat, ale  každý rozumný člověk ví, že  vraždu, ať  spáchanou ve jménu ideálu nebo pro majetek, vraždu nic neomlouvá. Vzít člověku život jakýmkoli způsobem je neomluvitelné a je to  sprostá úlitba zlu.

V každém z nás číhá střípek  čehosi zlého. Možná je to vlastnost, charakteristická pro náš druh, vždyť zvířata nutí k zabíjení především hlad. Zdá se, že nemáme právo na to, abychom se halasně oháněli humanitou.

Internet je pro lidi, v nichž se ukrývá  kus temnoty, ideální prostředí. Za normálních okolností se pohybujeme  po městě,  potkáváme přátele a známé, usmíváme se na lidi, od kterých očekáváme stejně vstřícný přístup. A v davu, jímž se proplétáme, se pohybuje tvor, kterého těší zlo. Může se stát zabijákem, ale jsou i tací, kterým  bohatě stačí, když plivnou jedovatou slinu. Ovládají psychický teror, ničí svoje oběti a jsou v tom  i úspěšní. Tím zklidní svoje nutkání. Někdy zajdou až za nejzazší hranici, ale  a často  neškodí víc, než aby to zabolelo. I proto je dobré, že máme internet.

Někdy je člověk, jehož podstatou je cosi zlého, přímo v naší blízkosti. A my netušíme vůbec nic. Naopak, domníváme se, že tenhle jedinec nám může být i sympatický – a naopak. Ale jsou  lidé, kteří po souznění  s ostatními  vůbec netouží, jejich podivínská duše se dusí nenávistí. Jsou bezohlední a znají jenom vlastní zájem. Takovým internetové nadávání asi moc neuleví. Takovým dělá dobře, když jejich oběti pláčou. Identita zabijáků zůstává neznámá. Takovým lidským zrůdám to vyhovuje.

Nemohu vyjádřit dostatečný soucit s těmi, kdo byli obětováni, ale soucítím s rodinami obětí, na kterých se podepsala lidská zvůle.

Libuše Čermáková

Libuše Čermáková

Libuše Čermáková

Život je dar, kterého si pořád dost nevážíme. Možná jsme jediní ve vesmíru a každý náš den je dnem svátečním. Život si kazíme hloupostí vlastní i hloupostmi těch, kteří jsou kolem nás.

Opatruju si zkušenosti, které jsem si zapamatovala a jsem ráda, že na něco jsem dokázala zapomenout. Vážím si každého, kdo dokáže stárnout do moudrosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora