Snažím se pochopit

úterý 9. duben 2013 15:35

Navzdory snažení pořád nechápu.

Jsou věci, které občan pochopit nemá. Mezi tyto záležitosti  bych zařadila  sociální reformy, které nám zůstaly po panu ministrovi Drábkovi. Proč byl odvolán, když jeho dílo  vytrvalo?

Lámala jsem si hlavu, abych posléze pochopila základní: příspěvek na péči je alfou a omegou veškerého posuzování. Jestliže je občan závislý prvostupňově, je tělesně postižený a nárok na výhody v dopravě nemá, i kdyby po jedné noze skákal. Na průkaz ZTP, tedy i dopravní  zvýhodnění, má nárok občan, kterému přiznali druhý stupeň závislosti. Tedy - nezáleží na tom, zda člověk marodí s nohama nebo s hlavou, nejde o to, jestli se špatně pohybuje, podstatné je, aby dostál požadavkům v oblasti závislosti.  K druhému stupni patří i třítisicová sociální dávka, k tomu prvnímu osm set. Jsou i další stupně, celkem čtyři, ale ty jsem zatím neprobádala.

Jestliže  občan  jenom pajdá a daleko nedojde, dostane osm set, ale  právo zastavit před knihovnou nemá, protože není dost závislý. Vyplývá z toho hlavně to, že mnozí lidé o tomhle fíglu neměli ani ponětí, takže nežádali správně a nevyplnili správný formulář. Jistě to opraví a tak ti, kteří by o příspěvek na péči nežádali, protože jen potřebují parkovat před vchodem do úřadu, do obchodu, nebo někde, kde to bez průkazky nejde, tihle občané si  požádají, protože nemají jinou možnost.

Zásadní vadou celého systému je to, že pěkně roztáčí byrokratický kolotoč a vzhledem k návaznosti, která nebere  v potaz  skutečný zdravotní stav, ale řídí se kolonkami, které  by se spíš hodily  do  jiného oboru, pomíjí, že nejsme jeden jako druhý. Právě v tak citlivé oblasti, jakou je  sociální práce, by měl být upřednostněn individuální přístup.

Pořád doufám, že se mýlím a byla bych moc ráda, kdyby existovala schůdná a  mně neznámá cesta. Kéž by tomu tak bylo a já  reformě křivdila!

Časem  možná nastanou změny, vždyť i duch pana Drábka se nad vodami sociálna nemůže vznášet pořád. To může  zdravotně znevýhodněné utěšit, avšak z této útěchy nevyplývá to, co nejvíc potřebují: pomoc v situacích, kdy  potřebují úplně obyčejnou věc: někam se dostat, aniž by se museli potýkat se zbytečně nakupenými problémy.

Libuše Čermáková

Libuše Čermáková

Libuše Čermáková

Život je dar, kterého si pořád dost nevážíme. Možná jsme jediní ve vesmíru a každý náš den je dnem svátečním. Život si kazíme hloupostí vlastní i hloupostmi těch, kteří jsou kolem nás.

Opatruju si zkušenosti, které jsem si zapamatovala a jsem ráda, že na něco jsem dokázala zapomenout. Vážím si každého, kdo dokáže stárnout do moudrosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora