Odpouštět je lidské

čtvrtek 3. leden 2013 15:57

 Z internetu:

Dva vězni propuštění z Valdic pár hodin po amnestii vykradli bar

Občan se pohoršuje nad svobodou, která dopadla na vězně. Pan prezident jistě nejednal zbrkle a nemyslel v první řadě na těch cca sedm tisíc osob pod zámkem. Ona basa není zaopatřovací ústav.

Někteří lidé to mají dobře spočítané. Nač  se plahočit a pracně shánět práci jen proto, aby si vydělali na nejzákladnější životní potřeby? Vězení jim poskytne totéž, ale bez starostí. Jsou v teple a dostanou najíst, jsou i oblečení. A platí se to z daní, které odvádějí   hlupáci, kteří pracují.

Že se s amnestií sveze i pár VIP lumpů? Buďme oběma nohama na zemi. Tihle super zločinci by si za mřížemi stejně dlouho nepobyli. Některé je dost náročné tam vůbec dostat.

V konečném důsledku přinese amnestie i úspory. Vždyť přestárlí zločinci potřebují spíš péči, než dozor. A jak jinak odkázat pár lidí na charitu? Jedině tím, že budou v zimě vypuzeni z kriminálu.

Amnestovaní budou páchat trestné činy, protože nic jiného nedovedou. Jestliže  dostanou dávku v hmotné nouzi ve výši tisíc korun, mají  z čeho si vybírat? Pokud nemají zázemí, kde se schovají před zimou?  Tisícovka jim bude stačit  na jídlo. Jestliže  se do ulic vydá sedm tisíc lidí, je samozřejmé, že určité procento z nich budou osoby  zcela bezprizorné.  Tady by měl zapracovat stát.  Na amnestii by měl navazovat  záchraný, či pomocný systém, jinak to odneseme všichni. Budeme okrádáni, protože vlky z lesa žene hlad.

Libuše Čermáková

Libuše Čermáková

Libuše Čermáková

Život je dar, kterého si pořád dost nevážíme. Možná jsme jediní ve vesmíru a každý náš den je dnem svátečním. Život si kazíme hloupostí vlastní i hloupostmi těch, kteří jsou kolem nás.

Opatruju si zkušenosti, které jsem si zapamatovala a jsem ráda, že na něco jsem dokázala zapomenout. Vážím si každého, kdo dokáže stárnout do moudrosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora