Hurá, akce pro důchodce!

úterý 20. listopad 2012 14:58

Český důchodce je spořivý. Tomu ho naučil život. Škudlit za všech okolností, to sebou někdy nese riziko.

Ve schránce se objeví letáček. Jakási cestovka nabízí výlet za pár kaček - plus dárek. Důchodce zajásá. No řekněte - dneska a dostat něco zadarmo!

Senior  dobře ví, kde je čertovo kopýtko. Jenomže má čas a když mu  pořadatel chce dát  kus salámu nebo šroubovák, byl by  hloupý, kdyby toho nevyužil. A letáček dokonce slibuje i  chutný oběd!

Tenhle človíček ví, že součástí výletu bude tzv. "prezentační akce". Je to vlastně naopak, protože ona akce je to nejpodstatnější. Ale v momentě, kdy se penzista těší na nový šroubovák, nedá se  snadno odradit.

Autobus, který sbírá účastníky akce, staví na každé mezi. Na třicet kilometrů potřebuje asi dvě hodiny. Hlavní část výletu začíná v okamžiku, kdy jsou senioři vyloženi před restaurací, v nějaké  odlehlé obci. Na sále, kam jsou  umístěni, začíná soustředěný tlak, který zahajuje ukáznění  skupiny. Lidé mají pocítit, kdo je  tady pánem. Existuje cestovka, jejíž reprezentant nejprve ujistí seniory, že jim ani televize nepomůže, časté je i sdělení, že příjezd sem nutně neznamená i  samozřejmou zpáteční cestu. Nepolušný  senior může být docela dobře ponechán svému osudu.

Skrouhnutí výletníci potom poslouchají  přednášku. V místnosti je takové ticho, že by byl slyšet i dopad špendlíku. Dohlížející personál dává pozor, aby nějaký neposeda nevyrušoval.

Přednáška může obsahovat i do nebe volající nesmysly. Jeden prodejce zašel tak daleko, až hlásal, že jím nabízená matrace zajišťuje okysličení krve, čímž  kladně ovlivňuje léčbu cukrovky. On, člověk s odborným vzděláním, to přece musí vědět!Jestli se najde pochybovač, ať má na paměti, že zpátky domů možná  neodjede.

Posluchači se  ukázní ještě víc. Obdivují lázeň, v níž voda zčerná, protože  do ní skrze chodidla pronikají veškeré škodliviny z organizmu. Žasnoucí senioři vzdychají a čekají na slíbený oběd. Mezitím se předváděcí akce stala akcí prodejní. S tím většina účastníků předem počítala, protože tyhle sešlosti se navzájem podobají, aniž by záleželo na tom, jaká firma je pořádá.

Protože vědí, co se za tím skrývá, zdráhají se důchodci soutěžit. Nakonec vyhrají všichni - nebo skoro všichni. Výherci jsou odvedeni stranou, kde jsou vystaveni ještě vyššímu tlaku, než jaký si užívali už od rána.Stane se, že senior, vyčerpaný poslechem několikahodinové přednášky o  jakési úžasné matraci, zeslábne. Nastane situace, kdy otupělá oběť pozapomene, jak přemrštěnou cenu na něm ten snaživý pán požaduje. Senior nemá sílu k odporu. Prodejci jsou zdatní, používají  propracovanou techniku a dovedně zpracovávají možného zákazníka. Člověk, vychovaný za socíku, kdy se naučil, že hlavní je držet pusu a krok, není dost odvážný a statečnost taky nechává mladším. On ty šizuňky, kteří se na něj vrhají jako vosy na med, do háje nepošle, protože - co kdyby se rozzlobili?

Doma mnohé oběti - hned potom, co se proberou - zapláčou. Činí pokusy o zrušení toho, co podepsaly a k čemu se zavázaly. Prodejci se samozřejmě nechovají korektně. To by nic nevydělali. Jejich  profit je založený na hlouposti kupujících, kteří jsou schopni  utratit za parní čistič třeba 40000Kč. Senioři vědí, o čem tyhle  zájezdy jsou a pokud si nejsou jistí, měli by se podobným akcím vyhnout širokým obloukem.  Oni si ale  myslí, že jim se nic z toho, co viděli v televizi, nemůže stát.

Libuše Čermáková

Libuše Čermáková

Libuše Čermáková

Život je dar, kterého si pořád dost nevážíme. Možná jsme jediní ve vesmíru a každý náš den je dnem svátečním. Život si kazíme hloupostí vlastní i hloupostmi těch, kteří jsou kolem nás.

Opatruju si zkušenosti, které jsem si zapamatovala a jsem ráda, že na něco jsem dokázala zapomenout. Vážím si každého, kdo dokáže stárnout do moudrosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora